0216 470 10 02
0216 470 10 02

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Bir tarafta Basmatik Baskı Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta -ŞİRKET TARAFINDAN İŞLETİLEN www.basmatik.com (Bundan sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) internet adresinde- ürün alımı yapmak üzere "ALICI KULLANICI" veya ürün satışı yapmak için aracılık yapan "ARACI KULLANICI" tüm özel ve tüzel kişiler arasında aşağıdaki şartlarla işbu kullanıcı sözleşmesi imzalanmıştır. Bütün "ALICI KULLANICILAR" ve "ARACI KULLANICILAR", "İNTERNET SİTESİNE" ÜYE OLMAKLA VEYA "KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM" İBARESİNİ SEÇEREK BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ PEŞİNEN ve GAYRİKABİLİ RÜCU OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL EDERLER.

2. ÜYELİK ŞARTLARI

Siteye üye olmak isteyen veya alışveriş yapmak isteyen tüm "ALICI KULLANICILAR" ın ve "ARACI KULLANICILAR" ın 18 Yaşından Büyük Olmaları Gerekmektedir. Üyelik başvurusunun yapılması veya "KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM" ibaresinin seçilmesi ve işbu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul etmektedir. Bu beyanın doğruluğundan üye sorumlu olup, gerçeğe aykırı beyan yapılması halinde "ŞİRKET" hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk taşımayacağını beyan eder.

3. KULLANIM KOŞULLARI ve KULLANICILARIN ALIŞVERİŞ ŞARTLARI

www.basmatik.com "İnternet Sitesi"nde "ALICI KULLANICI" ve "ARACI KULLANICI" olmak üzere iki çeşit kullanıcı bulunmakta olup, "İnternet Sitesi" ne üyelik aşamasında adayın tercihine göre "ALICI KULLANICI" veya "ARACI KULLANICI" olma olanağı getirilmektedir. Tüm "ALICI KULLANICILAR" gerekli şartları oluşturmaları halinde "ARACI KULLANICI" olabilecekleri gibi, tüm "ARACI KULLANICILAR" da "ALICI KULLANICI" statüsüne geçebileceklerdir. Ancak her iki halde de "ŞİRKET" statü değişikliğini onaylamada tek yetkili merci olup, bu konuda taraflar peşinen mutabakata varmışlardır.
"ALICI KULLANICILAR" a ve "ARACI KULLANICILAR" a ilişkin ayrıntılı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
a. "ALICI KULLANICILAR" :
"ALICI KULLANICILAR", www.basmatik.com "İnternet Sitesi" ne üye olarak "ŞİRKET" ile yalnızca ürün satın alma konusunda anlaşmış bulunan kullanıcılardır."ALICI KULLANICILAR" ın "İnternet Sitesi"nde teşhir edilen ve satın alacakları ürünleri "İnternet Sitesi" nde "ŞİRKET" stoklarıyla, "ŞİRKET" in teknolojik ve sınai imkanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla kendilerine özgüleyecek şekilde ürün üzerine baskı yapılmasını istemeleri, renk seçimi yapmaları, model ve beden seçimi gerçekleştirmeleri mümkündür. "ALICI KULLANICILAR" teşhir edilen ürünlere ait "ŞİRKET"çe "İnternet Sitesi"nde teşhir edilen baskı, yazı, resim, tasarımlar dışında, kendilerinin "İnternet Sitesi"ne gönderecekleri baskı, yazı, resim ve tasarımların da ürünlere uygulanmasını , talep etme imkanına sahiptirler. Ancak bu talepler "ŞİRKET" tarafından değerlendirilerek, uygunluğu denetlendikten sonra ve "ŞİRKET"in teknolojik ve sınai imkanları elverdiği takdirde siparişe dönüştürülür. Hazırlanan siparişler, www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nde görünen fiziki durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler ŞİRKET stoklarıyla sınırlıdır. "ALICI KULLANICILAR" kendi sipariş ettikleri yazı, resim, baskı ve tasarımların fikri mülkiyete konu her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu peşinen kabul ederler. Bu konuda III. şahısların muhatabı tamamen "ALICI KULLANICILAR" olup, "ŞİRKET" hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk sahibi değildir. Adli Mercilerin ihtilaf vukunda talep etmeleri halinde "ALICI KULLANICILAR" ın her türlü kişisel bilgisi ilgili merciye iletilecektir. "ALICI KULLANICILAR" ayrıca, kendi sipariş ettikleri, yazı, resim, baskı ve tasarımların genel ahlaka, adaba aykırı olmaması gerektiğini, hiçbir siyasi, dini, etnik sembol unsuru taşımadığını, müstehcenlik, argo ve küfür içermemesi gerektiğini kabul ederek bu tip siparişlerin "ŞİRKET" çe değerlendirilmeyeceğini, bu hükme aykırı her tür davranışın tüm sorumluluğunun kendilerine ait olacağını taahhüt etmektedirler. "ALICI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nin adı başta olmak üzere, bu sitede teşhir edilen ürünlerin, yazı, resim, baskı ve tasarımların ve "İnternet Sitesi" nin işleyiş sisteminin bütün haklarının Basmatik Baskı Tekstik Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olduğunu, yukarıda zikredilenlerle birlikte, "ŞİRKET" e ait olan hiçbir hak konusunun izinsiz kullanılmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu hak veya hakların izinsiz kullanımı halinde "ŞİRKET" derhal yasal takibat başlatır ve kullanıcının üyeliği askıya alınır. "ALICI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyid etmektedir. "ALICI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nden kredi kartı ya da banka havalesi ile sipariş verebilirler. Siparişin "ŞİRKET" tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler ve kargo ücreti toplamının kredi kartından tahsilatının yapıldığı yahut banka havalesinin "ŞİRKET" hesabına geçtiğinin tespit edildiği andır.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca www.basmatik.com "İnternet Sitesi"nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" ın satın aldıkları mallarda cayma hakları bulunmamaktadır. Öte yandan, satın alınan ürünlerin herhangi bir defo, yanlış basım veya işlevsel bozukluk içermesi durumunda, "ALICI KULLANICILAR" ürün veya ürünleri 15 iş günü içerisinde "ŞİRKET" e iade edebilirler. İade edilecek ürün/ürünleri, "ALICI KULLANICILAR"ın "ŞİRKET"e Aras Kargo ile gönderme zorunlulukları vardır. 
"ALICI KULLANICILAR" ın siparişleri kendilerine "ŞİRKET" ile anlaşması olan kargo şirketi tarafından teslim edilir. Ürünün teslimi esnasında "ŞİRKET" tarafından düzenlenen irsaliyeli fatura da "ALICI KULLANICILAR" a verilir. Sipariş, herhangi bir defosu olmadığına dair damgasıyla birlikte kargo şirketine teslim edilir.
Siparişin kargo şirketine verildiği andan "ALICI KULLANICILAR" a teslimi zamanına kadar geçen süre içerisinde ürünün zedelenmesi, zayi olması v.s. durumlarda kargo şirketi sorumludur.
b. "ARACI KULLANICILAR"
"ARACI KULLANICILAR", www.basmatik.com "İnternet Sitesi" ne üye olarak "ŞİRKET" ile hem kendileri için ürün satın alma hem de "ŞİRKET" ten ürün satın alacak III. şahıslara aracılık ederek "ŞİRKET" ten komisyon alan "gerçek kişi" ve "tüzel kişi" kullanıcılardır.
"ARACI KULLANICILAR" kendileri için ürün satın aldıkları hallerde "ALICI KULLANICILAR" ile aynı düzenlemelere tabidirler.
"ARACI KULLANICILAR" ın "İnternet Sitesi"nde teşhir edilen ve III. şahıslara satışta aracılık edecekleri ürünlerin "İnternet Sitesi" nde "ŞİRKET" stoklarıyla, "ŞİRKET" in teknolojik ve sınai imkanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ürün üzerine baskı yapılmasını istemeleri, renk seçimi yapmaları, model ve beden seçimi gerçekleştirmeleri mümkündür.
"ARACI KULLANICILAR" teşhir edilen ürünlere ait "ŞİRKET"çe "İnternet Sitesi"nde teşhir edilen baskı, yazı, resim, tasarımlar dışında, kendilerinin "İnternet Sitesi"ne gönderecekleri baskı, yazı, resim ve tasarımların da ürünlere uygulanmasını talep etme imkanına sahiptirler. Ancak bu talepler "ŞİRKET" tarafından değerlendirilerek, uygunluğu denetlendikten sonra ve "ŞİRKET"in teknolojik ve sınai imkanları elverdiği takdirde siparişe dönüştürülür. Hazırlanan siparişler, www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nde görünen fiziki durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler ŞİRKET stoklarıyla sınırlıdır.
"ARACI KULLANICILAR" kendi sipariş ettikleri yazı, resim, baskı ve tasarımların fikri mülkiyete konu her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu peşinen kabul ederler. Bu konuda III. şahısların muhatabı tamamen "ARACI KULLANICILAR" olup, "ŞİRKET" hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk sahibi değildir. Adli Mercilerin ihtilaf vukunda talep etmeleri halinde "ARACI KULLANICILAR" ın her türlü kişisel bilgisi ilgili merciye iletilecektir.
"ARACI KULLANICILAR" ayrıca, kendi sipariş ettikleri, yazı, resim, baskı ve tasarımların genel ahlaka, adaba aykırı olmaması gerektiğini, hiçbir siyasi, dini, etnik sembol unsuru taşımadığını, müstehcenlik, argo ve küfür içermemesi gerektiğini kabul ederek bu tip siparişlerin "ŞİRKET" çe değerlendirilmeyeceğini, bu hükme aykırı her tür davranışın tüm sorumluluğunun kendilerine ait olacağını taahhüt etmektedirler.
"ARACI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nin adı başta olmak üzere, bu sitede teşhir edilen ürünlerin, yazı, resim, baskı ve tasarımların ve "İnternet Sitesi" nin işleyiş sisteminin bütün haklarının Basmatik Baskı Tekstil Reklam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olduğunu, yukarıda zikredilenlerle birlikte, "ŞİRKET" e ait olan hiçbir hak konusunun izinsiz kullanılmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu hak veya hakların izinsiz kullanımı halinde "ŞİRKET" derhal yasal takibat başlatır ve kullanıcının üyeliği askıya alınır.
"ARACI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyid etmektedir. Teslimat ürünü satın alan kişinin bizzat kendisine yapılacaktır.
"ARACI KULLANICILAR" www.basmatik.com "İnternet Sitesi" nden kredi kartı ya da banka havalesi ile sipariş verebilirler. Siparişin "ŞİRKET" tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler ve kargo ücreti toplamının kredi kartından tahsilatının yapıldığı yahut banka havalesinin "ŞİRKET" hesabına geçtiğinin tespit edildiği andır.
"ARACI KULLANICILAR" ın vergi mükellefi olmayan gerçek kişi olmaları halinde, kendilerine ödenecek komisyon ücreti "ŞİRKET" tarafından gider makbuzu şeklinde düzenlenecek ve buna mukabil komisyon ücreti "ARACI KULLANICI" nın "ŞİRKET" kayıtlarında var olan banka hesap numarasına yatırılacaktır. KOMİSYON TUTARLARI BRÜT OLUP, BU TUTARLAR ÜZERİNDEN %10 STOPAJ KESİNTİSİ YAPILDIKTAN SONRA "ALICI KULLANICILAR" A ÖDEME YAPILACAKTIR. "ŞİRKET" bu sistem içerisinde her türlü vergi, resim ve harç tutarlarını mevzuata uygun biçimde kendi adına yatırarak üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirecektir. "ARACI KULLANICI" nın vergisel yükümlülükleri "ŞİRKET"i ilgilendirmemektedir. Ancak "ARACI KULLANICI" aracılık faaliyetini süreklilik arz eder şekilde gerçekleştirmekteyse, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından kendisine ticari faaliyette bulunma konusundaki yasal düzenlemelere uyma, bu konuda gerekli müracaatlarda bulunması önerilmektedir. "ARACI KULLANICILAR" ın tüzel kişi yahut vergi mükellefi gerçek kişi (tacir) olmaları halinde ücreti ödenen siparişlerin komisyon ücretlerinin "ŞİRKET" tarafından ödenebilmesi için, önce "ARACI KULLANICI"nın komisyon bedeline karşılık bir komisyon faturası tanzim etmesi talep edilecektir. Komisyon faturası tanzim edilmediği takdirde, "ŞİRKET" komisyon ücreti ödemesi yapmayacak, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. "ŞİRKET" komisyon faturasının "ARACI KULLANICI" tarafından tanzimini müteakip "ARACI KULLANICI"nın "ŞİRKET" kayıtlarında var olan banka hesap numarasına yatırılacaktır. "ŞİRKET bu sistem içerisinde her türlü vergi, resim ve harç tutarlarını mevzuata uygun biçimde kendi adına yatırarak üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirecektir. "ARACI KULLANICI" nın vergisel yükümlülükleri "ŞİRKET" i ilgilendirmemektedir. ŞİRKET, "ARACI KULLANICILAR" ı ilk siparişin verilme tarihinden başlayarak her 30 günlük periyodun sonunda o ayki toplam komisyon tutarı konusunda bilgilendirir. "ARACI KULLANICILAR" bu bilgilendirmeyi müteakiben komisyon faturası düzenlerler. "ŞİRKET" komisyon ödemelerini her 30 günlük periyod için bir sonraki 30 günlük periyodun ilk haftası sonuna kadar gerçekleştirir. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca www.basmatik.com "İnternet Sitesi"nden sipariş veren "ARACI KULLANICILAR" ın satışa aracılık yaptıkları mallarda tüketicinin cayma hakkının bulunmadığını; ancak satın alınan ürünlerin herhangi bir defo, yanlış basım veya işlevsel bozukluk içermesi durumunda, 15 iş günü içerisinde "ŞİRKET" e Aras Kargo firması ile gönderim yapmak sureti ile iade edebildiklerini bilmekte ve bu konuda tüketicileri de bilgilendirdikleri kabul edilmektedir. III. şahısların bu konudaki tek muhatabı "ARACI KULLANICILAR" dır, "ŞİRKET" herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. "ARACI KULLANICILAR" ın siparişleri kendilerine yahut tüketicilerin "ARACI KULLANICILAR" tarafından "ŞİRKET" e bildirilen adreslerine "ŞİRKET" ile anlaşması olan kargo şirketi tarafından teslim edilir. Ürünün teslimi esnasında "ŞİRKET" tarafından düzenlenen irsaliyeli fatura da "ARACI KULLANICILAR" a, ya da tüketicinin kendisine verilir. Sipariş, herhangi bir defosu olmadığına dair damgasıyla birlikte kargo şirketine teslim edilir.
Siparişin kargo şirketine verildiği andan ilgilisine teslimi zamanına kadar geçen süre içerisinde ürünün zedelenmesi, zayi olması v.s. durumlarda kargo şirketi sorumludur.

4. FİYATLANDIRMA:
Basmatik.com önceden haber vermeksizin, teşhirde bulunan ürünlerinde ve bu ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5. TESLİMAT KOŞULLARI :
Sipariş edilen ürünün "ŞİRKET" stoklarında var olması halinde ürün bedelin tahsilini müteakip 4 işgünü içerisinde hazırlanarak kargoya verilir.
Normal hava ve yol şartlarında kargo şirketi teslimatı en geç 3 işgünü içerisinde alıcıya teslim eder. Gecikmelerden kargo şirketi sorumludur. "ŞİRKET", taşıma hizmetini Aras Kargo firmasından almaktadır, ve internet siparişlerinde kargo bedeli, "ALICI KULLANICILAR" için Türkiye'nin her yerine KDV dahil 6,00 TL'dir.

6. SİPARİŞ İPTAL KOŞULLARI:
"ALICI KULLANICILAR", standart ürün siparişlerini, siparişleri kargoya verilmemiş ise iptal edebilirler. İptal işlemini, musterihizmetleri@basmatik.com adresine, konu başlığında "Sipariş Numarası ve İptal Talebi"ibarelerinin bulunduğu bir e-posta göndererek, veya 0 216 470 10 02 numaralı telefonu arayarak gerçekleştirilebilirler. "ALICI KULLANICILAR" ın kendi fotoğraflarını, tasarımlarını ve / veya sloganlarını kullanarak kendilerine özel tasarladıkları ürünlerin bulunduğu siparişleri ise, ürünlerin "ŞİRKET" tarafından üretimi yapılmadan önce iptal etme hakkına sahiptirler. İptal işlemini, hello@basmatik.com adresine, konu başlığında "Sipariş Numarası ve İptal Talebi"ibarelerinin bulunduğu bir e-posta göndererek, veya 0 216 470 10 02 numaralı telefonu arayarak gerçekleştirilebilirler.

7. ÜRÜN İADE KOŞULLARI:
a. Genel Açıklamalar "ALICI KULLANICILAR" ürünü, teslimat tarihini takip eden 14 iş günü içerisinde "ŞİRKET"in düzenlemiş olduğu fatura ve iade nedenini belirten kaşe ve / veya imzalı bir belge ile iade edebilirler. İade edilcek ürünün faturası kurumsal ise,iade edecek kurumun iade faturası bir iade faturası düzenlemesi ve bu faturayı iade ürün ile birlikte "ŞİRKET" e yollaması gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 395 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA, eğer "ALICI KULLANICI" vergi mükellefi değilse, almış olduğu ürünü iade ederken elinde bulunan "ŞİRKET"e ait faturanın ilgili bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra, faturayı imzalayarak ürün ile birlikte "ŞİRKET"e geri göndermesi. Aksi takdirde iade işlemi tamamlanmayacaktır.
b. Standart Ürünlerde İade İşleminin Gerçekleşmesi için Gerekli Diğer Şartlar: İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Kutusu ve / veya ambalajı bozulmuş ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade etmek istenilen ürün ile birlikte orijinal fatura (tüm kopyaları) ve iade sebebini içeren bir imzalı belge / dilekçe ibraz edilmesi gerekmektedir. İade etmek istenilen ürün / ürünlein ayıplı olduğu durumda, kargo ücreti "ŞİRKET" tarafından karşılanmaktadır ve iade ürünün "ŞİRKET"e Aras Kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti "ALICI KULLANICI"ya aittir. Beden problemi yaşanabilecek ürünler için, mutlaka beden konusunda teknik destek alarak sipariş verilmelidir.
c. Kişiye Özel Ürünlerde İade İşleminin Gerçekleşmesi için Gerekli Diğer Şartlar: "ALICI KULLANICILAR" ın kendi fotoğraflarını, tasarımlarını ve / veya sloganlarını kullanarak kendilerine özel ürettirdikleri ürünlerden, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca www.basmatik.com "İnternet Sitesi"nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" ın satın aldıkları mallarda cayma hakları bulunmamaktadır. Öte yandan, satın alınan ürün / ürünlerin ayıplı olması ve herhangi bir defo, yanlış basım veya işlevsel bozukluk içermesi durumunda, "ALICI KULLANICILAR" ürün veya ürünleri 15 iş günü içerisinde "ŞİRKET" e iade edebilirler. İade edilecek ürün/ürünleri, "ALICI KULLANICILAR"ın "ŞİRKET"e Aras Kargo ile gönderme zorunlulukları vardır.

8. FESİH:
"ŞİRKET" sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

9. UYUŞMAZLIKLAR ve ÇÖZÜMÜ:
İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

BAŞA DÖN